facebookVig Dyreklinik

din dyrlæge i Odsherred


Persondatapolitik for Vig dyreklinik!

VIG DYREKLINIK ER DATAANSVARLIG.

Vig dyreklinik er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen samt øvrig lovgivning sætter herfor. Såfremt du ønsker yderligere info herom er du velkommen til at kontakte os på 59 31 81 00 eller se yderligere på www.datatilsynet.dk

Vi indhenter ikke personoplysninger på www.vigdyreklinik.dk eller på Facebookside Vig dyreklinik. Skulle du selv komme med persondata ved henvendelse i førnævnte websider, vil disse kunne slettes enten ved at du selv forestår dette eller retter henvendelse til os som dataansvarlige...Vi vil herefter i henhold til vores muligheder rette/slette oplysninger. 

FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER:

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale jfr. Persondataforordningens §6, stk 1 og andre lovlige forretningsmæssige formål.

Indhentning af personlige oplysninger ved fremmøde i klinikken:

For at kunne behandle dit dyr samt foretage den nødvendige administration, der er forbundet hertil, er vi nødt til at kunne identificere dig i vores EDB system med Navn, adresse, telefonnummer samt evt. e-mailadresse.

Endvidere relevante data på de dyr du er her for at få behandlet. Dette sker ved at du giver oplysninger om ejerforhold og dit dyrs data eller ved at tidligere dyrehospital/dyreklinik fremsender persondata og andres relevante oplysninger på dit dyr.

Oplysning om videregivelse af persondata til andre uden for Vig dyreklinik sker:

Til brug for udstedelse af recepter/ telefonrecepter vil disse indeholde dine personlige oplysninger som navn og adresse. (apoteker)

Ved henvisning til videre behandling hos anden dyrehospital eller ved dit ønske om overførsel af journal til andet behandlingssted videresendes dine personoplysninger samt dyrets journal.

Ved indrapportering til hunde- og katteregister. For hunde er det lovpligtigt at registre ejerforhold. For katte sker det efter ejers eget ønske.(DDD)

Ved kremering af dyr,hvor ejer ønsker urne tilbage, videregives information om ejernavn og adresse.(ADAS)

Ved analyse af blod fra dit dyr hos ekstern laboratorium, hvor ejernavn er nødvendig til identificering. (IDEXX)

Ved videresendelse af røntgenbilleder til brug for bedømmelse efter ejers anmodning (DKK)

Til registrering af indkaldelser på SMS til kundeservice om sundhed/og vaccine status for hund tilknyttet Vig dyreklinik. (MDS – Animal health (lukket system))

Vig dyreklinik's eget journalsystem er et lukket journalsystem, der ikke samkører med andre dyreklinikker/hospitalers journalsystemer. Til brug for drifts- og IT-sikkerhedsmæssige opgaver (som fx eksterne hosting af it-programmer, softwarebackup mv. vil vore databehandlere, som er undergivet de danske databeskyttelsesregler, få midlertid adgang til vores system. NOVAX (remoteBackup Onlime.dk)

For at kunne videreudvikle og forbedre www.vigdyreklinik.dk til brug for at optimere vores markedsføring på Google, fører vi statistik over søgefrekvenser. Hertil skal oplyses at det ikke er private data. (Optimeo)

Dine personlige relevante oplysninger kan også overlades til vores advokater eller revisorer til brug for løsning af konkret juridisk/opgave. Dette vil forinden vidergivelse blive oplyst til dig.

Opbevaring af personoplysninger:

Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde en faglig og kvalitativ behandling af dyr, samt i henhold til lovmæssige krav der til administrative systemer.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi har om dit ejerforhold til dit/dine dyr.

Du har ret til gøre indsigelser mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til af få overført personoplysninger samt dit/dine dyrs journal overført til en anden uden hindring.

Du kan også gøre indsigelser , hvis dine oplysninger bruges til direkte markedsføring – (hvilket Vig dyreklinik aldrig gør, uden ejers godkendelse.)

Du har ret til af få urigtige oplysninger om dig rettet

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage kopi af disse, tager Vig dyreklinik et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Vig dyreklinik følger Datatilsynets retningslinjer, nemlig at den private dataansvarlige kan kræve kr. 10 for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige kr. 200.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. www.datatilsynet.dk

Såfremt du har klage kan denne indgives til Datatilsynes. www.datatilsynes.dk.

Vig dyreklinik

Gl. Nykøbingvej 31B

4560 Vig

0045 59318100

CVR19252248

Adresse

Gl. Nykøbingvej 31b

4560 Vig

tlf: 59 31 81 00

  

  

 

Få minutter fra Holbæk af den nye rute 21

 

 

 

åbningstider

mandag - fredag: 9 - 17

lørdag: 9 - 12

telefontid

mandag - fredag: 8 - 17

lørdag: 9 - 12

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.